Αρχική

 

To Λογεῖον είναι διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές (peer-reviewed). Δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις όψεις του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου και δράματος, στην πρόσληψη του από το νεότερο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τις άλλες τέχνες, καθώς και στη σύγκριση του με το θέατρο άλλων περιόδων και γεωγραφικών περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση.

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή στο τέλος κάθε έτους από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Επίσης, κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης (Open Access) σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

* Η ανάγνωση των άρθρων των δύο τελευταίων ετών είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι δυνατή η αποθήκευση και η εκτύπωσή τους. Κάθε τόμος μπορεί να αγοραστεί σε ψηφιακή μορφή (PDF) από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης αντί του ποσού των 20 €.


Logeion is a peer-reviewed journal, which publishes original scholarly articles in modern Greek, English, French, German, and Italian on every aspect of ancient Greek and Roman theatre and drama, including its reception in modern theatre, literature, cinema and the other art forms, as well as its relation to the theatre of other periods and geographical regions. All types of methodological approaches and theoretical perspectives are welcome. Emphasis is being placed on interdisciplinary approaches.

The Journal is printed at the end of each calendar year by Crete University Press as a consecutively paginated issue. Prior to the publication of each year’s printed issue, the Journal is published as a freely accessible (Open Access) PDF document.

 

* Articles from the two latest volumes can be read online but cannot be downloaded. The entire volume can be purchased in electronic form from the Crete University Press. The total cost is € 20.


Current volume (6 | 2016)

 

Αφιέρωση στον Rudolf Kassel