Προσωπογραφικό/Personal: Φάνης (Θεοφάνης) Ι. Κακριδής (1933–2019)

Abstract: 

Ο Φάνης Ι. Κακριδής, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολο­γίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έφυγε από τη ζωή στην Αθήνατην 8.1.2019 σε ηλικία 86 ετών. Προσηνής, ἤπιος ὡς πατήρ, γοητευτι­κός συνομιλητής, δεξιοτέχνης αφηγητής, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό,υπήρξε επιφανής κλασικός φιλόλογος, εμπνευσμένος δάσκαλος, ενεργόςπολίτης, ιδιότητες που τον συνόδευαν σε όλη τη ζωή του και, θαρρείς,ανατροφοδοτούσε η μια την άλλη. Αναμφίβολα, άφησε βαθιά τη σφραγί­δα του τόσο στη φιλολογία όσο και στην παιδεία και στην κοινωνία γε­νικότερα. Από τη θέση αυτή είναι δύσκολο, αλήθεια, να σκιαγραφήσεικανείς επαρκώς το πολύπλευρο έργο και την προσφορά του.